Националният туристически логотип – символи и смисъл 2

Новото, но неизползвано (по Вашите думи) лого не се наложи. То е съчетание на един вербален елемент: „България” и група иконични знаци: планина, небе, роза, листо, слънце, чадър, пясък и вода. Както вече стана дума в първата част на нашия отговор, едно от фундаментално важните изисквания за разработване на успешен логотип е неговата уникалност.

Вербалният елемент „България” е уникален, но това не може да се каже за иконичната композиционна цялост. Сушата на нашата планета е набраздена и на континента Европа единствено Унгария е почти изцяло равнинна страна, което обаче не пречи на унгарците да имат в езика си думата hegyi.

Едва ли има жител на Земята, който да не е виждал слънце, вода, цветя, пясък, чадър или небе. Никой от тези иконични елементи не е присъщ единствено за България, нито пък тяхното съчетание представя по неповторим и категоричен начин каква да е типично българска специфика.

По повод на това лого Съюзът на българските художници (СБХ) излезе с нарочна декларация, в която се казва: „Самият графичен подход е доста посредствен. Изображенията не носят характерен (запомнящ се) образ. Силуетът е объркан и неясен. При намаление или отдалечаване всичко се слива в нечетима визуална каша.

Всички елементи в логото са характерни поне за половината туристически държави в света. За съжаление могат да се намерят множество подобни лога за други държави, автобусни фирми, хотели и др. В този смисъл логото не носи директна асоциация за България – не изпълнява предназначението си.

Такова количество цветове са допустими в едно лого при определени обстоятелства. Но в случая те са неясни и някои са доста близки като стойност.

Шрифтът е претенциозен и тромав. Той подсилва бъбривостта на знака и цялото лого става още по-неясно и натоварващо. В заключение, това лого може да се определи като некомпетентно и посредствено”.

Към казаното от СБХ биха могли да се добавят и други доводи, но е добре известно, че трупането на еднотипни аргументи не засилва доказателството, затова можем да преминем на друго аналитично равнище.

Къде е проблемът на тази емблема?

Същинският проблем на емблемата е в наивния опит туристическата дестинация България да бъде интерпретирана илюстративно. Ако ставаше дума само за един вид туризъм, например морски, то някаква вълна или плаж вероятно биха могли донякъде да свършат работа. Но е напълно невъзмождо да се илюстрират всички туристически възможности, които предлага страната ни в рамките на една илюстративна емблема. Да си спомним емблемата на веригата магазини Практикер.

Как би изглеждала тя, ако нейните автори бяха тръгнали по пътя на българските си „колеги”? Вероятно над скромния надпис „Praktiker”  щеше да се появи графична вахканалия от бормашини, бояджийски кофи, корнизи, тапети, килими, мебели, кабели, градински сечива, рамки за картини и сандвичи с кетчуп. Изпълнима ли е такава емблема?

Да, естествено.

А би ли била полезна за публичния образ на марката?

Категорично не.

Добре направената еблема е графичен синтез на специфично за бренда, бранша или държавата качество, а не илюстриран каталог с намалена мощност.

Тъй като в рамките на всеки национален бранш цари неспирна конкурентна борба, трудно ще срещнете емблема на американското автомобилостроене, швейцарското шоколадопроизводство или на японската електроника. Не е по-различно положението в българския туристически бранш. Религиозният туризъм не се съвместява с алкохолния туризъм, всяка хотелска верига се опитва да „отмъкне” клиентите на съседната хотелска верига и т.н.

И все пак възможно ли е да се създаде едно лого, което дава обобщена и запомняща се представа за многоликия български туризъм?

Отговор в следващата част.

  Публикации, Статии етикети: , , , , , , , , , , ,   | постоянна връзка, Връзките към материала са забранени, но можете да коментирате.


Коментирай

С вашия email никога няма да бъде злоупотребено. * задължително поле

*
*

Можете да използвате следните HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free