Архиви на етикета: журналистика

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЗА НАЧИНАЕЩИ

Винаги говорете драматично, сякаш настъпва, или вече е настъпил свършекът на света.
  Весел ПР, Публикации | също с етикети , , , | коментирай

Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят

. . . . . . . Наскоро Факултетът по журналистика и масова комуникация към Софийския университет отпечата юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. Сборникът е озаглавен «Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят»  и е посветен на юбилея на проф. д-р Минка Златева – изявен български учен и дългогодишен преподавател  […]
  Публикации | също с етикети , , | коментирай

Мостове към консенсуса

Проф. д-р Минка Златева завършва журналистика в Софийския университет, след което работи като репортер и редактор в централния печат. Dr. rer. pol. е на Лайпцигския университет. От 1977 е преподавател във Факултета по журналистика на Софийския университет “Св. Кл.О хридски”, заместник-декан на факултета (1983-1985), ръководител на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността “ […]
  Статии | също с етикети , , , , , , , | коментирай