Отбор

В нашия отбор влизат университетски преподаватели с докторски степени от сферите на обществената комуникация, рекламата, връзките с обществеността, реториката, интегрираните маркетингови комуникации, WEB-комуникациите, политологията и социологията. Всички те обаче имат и богат практически опит в съставянето и воденето на кампании, както и в тяхното оценяване.

Децата в американските училища изучават по два часа ПР и реклама седмично, а у нас маркетинговата комуникация е обгърната от мъглата на мистицизма.

Как, освен като мистичен предразсъдък да определим масово разпространеното схващане в родните бизнес-среди, че маркетинговата комуникация може да се практикува само от най-големите фирми и то с преобладаващ чуждестранен капитал? Чрез публикациите в сайта ще се постараем да разсеем мъглата.

Убедени сме, че от яснота се нуждаят както дребният начинаещ търговец, така и пазарният играч с утвърдени позиции. За целта създадохме безплатната рубрика „Въпрос?!” и много разчитаме, че ще я пълним със съдържание като отговаряме на вашите принципни въпроси.

Ние вярваме, че посетителите на нашия сайт имат правото да бъдат съветвани от независими в своите области експерти и да плащат, но не за гръмкото име на една или друга „традиционна” агенция, а за качество и ефикасност.

Убедени сме, че потребителите на сайта и неговият екип могат да бъдат от един отбор – отборът на маркетинговите комуникации на ХХI век.

За контакт с отбора: 0877766223,mail: pr_kovachev@abv.bg