Начало

Добре дошли в първия български сайт за онлайн консултации по маркетинг, реклама, ПР, интегрирани маркетингови комуникации и WEB-комуникации!

PR, marketing, advertising, Silistar

Кризата не е за всеки

Кризата е естествен спътник на всяка организация.

Този извод се подкрепя от редица световноизвестни специалисти по маркетинг и мениджмънт. По време на криза обаче потреблението не спира. Хората продължават да си купуват храна, дрехи, продължават да пътуват и да се забавляват. Глобалната икономическа криза засяга по различен начин пазарните субекти. Едни фирми бързо излизат от кризата и дори печелят от нея, други мъчително оцеляват, но губят пазарните си позиции, а трети агонизират и напускат пазара. Защо?

Защото основно проявление на икономическата криза е преориентацията на потреблението. Високата цена на бензина например повишава търсенето на икономични и непретенциозни коли, а намаленият семеен доход променя начина, по който фамилията прекарва лятната си ваканция. Преориентацията на потреблението в голяма степен зависи от публичния образ, който има дадена марка, продукт или услуга.

При равни други условия на пазара успява марката с най-добър публичен образ. Образът на фирмата ни и на нашите продукти би следвало да се гради чрез добро познаване на пазара и чрез средствата на рекламата и на връзките с обществеността (ПР).

ПР1 България е сайт, създаден с цел оперативно да подкрепи дребния, средния и едрия бизнес у нас чрез възможностите на съвременните интерактивни технологии.

През последните години онлайн-консултирането набра скорост в САЩ и Западна Европа, защото в сравнение с класическото общуване клиент-агенция то има множество предимства:

  • клиентът пести време, понеже не му се налага да ходи в офиса на агенцията и понеже може да получи консултацията си онлайн;
  • клиентът плаща по-малко, понеже консултантите не поддържат офис, не плащат ток, парно, наем, заплати и пр.;
  • самоличността на клиента се пази в тайна и става известна единствено на неговия виртуален консултант с изключение на случаите, когато клиентът пожелае да публикува референция в рубриката „Референции”, но дори и тогава клиентът сам определя съдържанието на референцията си;
  • предметът на консултацията е поверителен – само клиентът и консултантът знаят за какво се отнася консултацията. Сайтът гарантира тази поверителност;
  • когато се налага среща между консултант и клиент или пътуване на консултанта за запознаване с работата на място, това става с изричното съгласие на клиента;
  • потребителят на сайта встъпва в правата си на клиент, след като сключи договор. Готова за попълване форма на този договор и варианти на взаимодействие се намират в рубриката „Условия на ползване”;
  • офисите на сериозните ПР и рекламни агенции са главно в София, а бизнесът има нужда от добра комуникация в цялата страна, където е и разположен. Сайтът ПР 1 България решава проблема с отдалечеността на икономически активните граждани от столицата, както и проблемите на заетите софийски бизнесмени;
  • клиентът може да прекъсне взаимоотношенията си с виртуалния си консултант по всяко време чрез изпращане на и-мейл.

Консултациите са платени, понеже са персонални и решават конкретни въпроси на конкретни хора от споменатите по-горе области на обществената комуникация.

Принципни въпроси, анализи и коментари се публикуват от консултантите на сайта и са на свободен достъп. Всеки потребител може да инициира разработването на принципен въпрос от сферата на обществената комуникация, като ползва рубриката „Въпрос”. Екипът на сайта се ангажира да публикува отговора в рубриката „Публикации”.

Когато потребителят желае персонално да бъде представен в сайта или да добави анекдот за ПР или реклама, той може да се свърже с екипа на сайта чрез рубриката „Контакт” и да попадне в галерията от персонални представяния на рубриката „Гост” или пък съответно да обогати рубриката „Весел ПР”.

Маркетингът, рекламата, връзките с обществеността са сериозна работа, но само човекът има чувство за хумор и то е дадено едва на всеки пети от нас. Добрите идеи са като сиренето – имат нужда от време, за да узреят. С времето ще зрее и този сайт: ще се появят нови рубрики, форум, рейтинг на агенциите и пр.

Ние от ПР1 България ви пожелаваме приятно и весело прекарване в сайта.