Консултации

 

Предлаганите от нас консултации са поверителни и се осъществяват в

реално време чрезИнтернет в полза на реални физически лица и реални фирми.

Те са единственото платено нещо в сайта ПР1 България, но цената им е нищожна в сравнение със загубите, които евентуално можете да претърпите.

По-долу обобщено са представени тематичните полета на консултантската ни дейност, но, разбира се, списъкът е непълен, а темата и обхватът на консултацията зависят изцяло от вас.

Основните области, в които бихме могли да ви бъдем полезни, са:

Маркетинг 

 • Необходимо ли ви е маркетингово проучване изобщо.
 • Какъв вид маркетингово проучване да изберете, ако то е необходимо за вашия бизнес, например качествено или количествено да бъде то и какъв тип.
 • Как да изберете подходящата за вашия бизнес  маркетингова агенция. Кореспондират ли вашите търговски цели с пазарните реалности.
 • Адекватно ли е вашето пазарно поведение. Какви мотиви движат вашите клиенти.
 • В случай че вече сте наели фирма за маркетингово проучване, подходяща ли е изследователската методика, която ви се предлага, съответства ли анкетната карта на изследователската цел, съответстват ли големината и видът на извадката, обоснована ли е цената, която ви предлага вашата маркетинговата агенция.
 • В случай че се занимавате с политика, то вашият пазар са гласоподавателите. Познавате ли наистина  своя потенциален и реален избирател.

Реклама 

 • Можете ли да си спестите разходите за реклама изцяло.
 • Към какви рекламни форми да се насочите, как да ги комбинирате и кой евентуално да ги създаде.
 • Правилно ли са подбрани основният рекламен апел и основният рекламен аргумент и отчетливо ли са изразени във вашата реклама.
 • Дизайнерските решения насърчават ли клиентите, или ги отблъскват.
 • Можете ли да оптимизирате сегашната си рекламна практика и да спестите пари, без да губите от пазарния си дял.
 • В случай че фирмата ви е клиент на рекламна агенция, оптимизирана ли е вашата рекламна комуникация от гледна точка на вида реклама, честотата на въздействията и рекламния бюджет.
 • Как да изберете най-подходящата версия на вашия рекламен клип, спот, рекламно каре или брошура.

Връзки с обществеността 

 • Необходимо ли ви е присъствие в публичното пространство.
 • Какъв вид публичност е най-подходяща с оглед на вашите конкретни цели.
 • Възможно ли е да намалите рекламните си разходи като увеличите своята ПР-активност.
 • Имате ли проблеми, когато вие или вашата фирма общувате с медиите и какъв е техният произход. Как бихте могли да си решите проблема.
 • Какво би могъл да ви донесе един медиа-тренинг, кой би могъл да го проведе дискретно.
 • Специалните събития, които организирате, или ви организира външна фирма, постигат ли целите си, можете ли да извлечете по-голяма изгода на по-ниска цена.
 • Необходима ли ви е ПР-агенция, как евентуално да я изберете, какво да изискате от нея, как да проверите дали ангажиментите, поети от фирмата са реалистични и дали бихте могли да получите повече за парите си.

 

WEB-комуникации

 • Какъв вид присъствие в Интернет  ви е нужен – сайт, блог, профил в социална мрежа, други форми.
 • Готвите сe да се сдобиете със сайт, какво искате да постигнете с него, кой би могъл да го изработи.
 • Имате готов проект за бъдещия си сайт. Съответства ли неговият дизайн на вашите цели, балансирани ли са неговите функционалности, кореспондира ли дизайнерското решение със задачите, които ще изпълнява сайтът.
 • Имате сайт, но посетителите са малко. Как да увеличите посещенията.
 • Вашият сайт е посещаван, но резултатът от посещенията не ви задоволява. Какво да промените.
 • Как да проверите общото впечатление, което оставя вашият сайт за вас или вашата фирма.

Щом попълните формата, която виждате по-долу, ние от ПР1 България бързо ще се свържем с вас и ще уточним всички подробности на нашето бъдещо взаимодействие.

Попълването става бързо, но за сметка на това е безплатно 🙂

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

За телефонен контакт с отбора: 0877 766 223.