Реториката на ПР-а

Доц. д.ф.н. Иванка Мавродиева е преподавател в по бизнес комуникация, връзки с обществеността, реторика и академично писане в СУ “Св. Климент Охридски.

Тя има опит и като парламентарен репортер. Участва във водене на тренинги по бизнес комуникация и връзки с обществеността, по усъвършенстване на комуникативни умения на политици, бизнесмени и студенти.

Главен редактор е на електронното научно списание „Реторика и комуникации“. Член е на борда на директорите на Европейската асоциация по реторика.

Иванка Мавродиева е автор на 10 книги, от които монографии: “Ораторът Стамболийски” (1992), “Парламентарното красноречие” (2001); “Интервю за работа” (2002); „Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти“ (2004), „Академично писане“ (2005), Как да презентираме успешно?“ (2007), Академичната комуникация“ в съавторство с доц. д-р Йовка Тишева (2010), „Виртуалната реторика: от дневниците до социалните мрежи“ (2010), „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0“ (2012). Тя е съставител на сборниците „Съвременни реторически практики“, „Комуникации във виртуална среда“, „Образци на съвременното красноречие. Христоматия“, и е автор на повече от 80 статии в научни списания и сборници от научни конференции.


Най-новата (до момента) книга на авторката излезе наскоро и е озаглавена„Реторика и пъблик рилейшънс“. В нея доц. Мавродиева представя основни реторични понятия, жанрове, реторични фигури и аргументация. Творбата съдържа и указания как се пишат речи и как се прави реторически анализ на ораторски изяви.

Специално внимание е отделено на някои диалогични формати: конференции, дискусии, пресконференции, които носят белезите на ораторството, но и се използват както самостоятелно, така и като част от комуникационни кампании и ПР стратегии.

Преосмислени са основни реторични понятия и са поставени в обновена парадигма. Създаден е модел, който систематизирано представя основни дейности от реториката и ПР. Моделите за писане и анализиране на речи са удобни при прилагане от ПР специалисти. Книгата е полезна и с това, че е структурирана по начин, който може да се прилага и при самоподготовката от оратори, ПР специалисти, публични личности, журналисти и други.

Новото е, че реториката е видяна и през следкомуникативния етап, като проявления в медиите и при отразяването й от социалните мрежи.

  Публикации, Статии етикети: , , , , , , , , , , , , , ,   | постоянна връзка, Връзките към материала са забранени, но можете да коментирате.


Коментирай

С вашия email никога няма да бъде злоупотребено. * задължително поле

*
*

Можете да използвате следните HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free